23 november t/m 14 december

Marjorie Slooff – sculptuur

Marjorie Slooff, 1961 woont en werkt in Nijmegen en Keeken (DLD).

Buitenkant en binnenkant. Van mensen, dieren, een steen. Hoe dringen impressies door van buiten naar binnen en hoe is aan de buitenkant vastgelegd wat er binnenin gebeurt. De binnenkant, de ultieme drijfveren die leiden tot actie, gedrag. Dat is waar ze graag naar kijkt, vooral naar de manieren waarop die aktie, dat gedrag worden vormgegeven. De oeroude instincten (vluchten, voortplanten, overleven) die de wezens op aarde zo sterk aansturen , en intuitie fascineren haar en leiden tot intense vormen.

Haar werk, land-art, ruimtelijk en houtsnedes, laat vaak mengvormen zien van dierlijke en menselijke vormen maar ook planten en bomen krijgen een ziel in haar laatste houtsnedes. De beelden ontstaan zoals ze kijkt, ze snijdt, hakt of pelt de buitenlaag weg tot een zo intens mogelijke vorm is bereikt. De sterke uitdrukking ervan mag heel direct doordringen in de binnenwereld van de kijker en onbewuste reacties oproepen.

Experimenteren met materiaal is belangrijk, en leidt vaak tot ongebruikelijke en ontoegankelijke materiaalkeuzes. Het resultaat is vaak vergankelijk en tijdelijk, ook al omdat ze graag in de natuur werkt. Soms legt zij die vergankelijkheid vast, door de beelden om te zetten in brons of glas.

www.marjorieslooff.nl

Adolf Dijkstra – schilderijen

Al 15 jaar maakt Adolf zijn ‘bastions’ in allerlei vormen en technieken. Maar wat betekent het? Een bastion is een versterkt bouwwerk, bedoeld om de inhoud te beschermen tegen kwade invloeden van buiten. Dat kunnen in letterlijke zin goederen zijn, mensen en dieren maar in figuurlijke zin ook visies, gedachten en/of overtuigingen. Denk aan bijvoorbeeld een politiek bolwerk (ander woord voor bastion). Met die betekenis kun je óók bedenken dat elk mens zijn eigen bastion is.

Vertaald naar het engels betekent bastion ‘stronghold’. Sterk vasthouden dus. Zo kun je zien dat mijn serieschilderijen strongholds zijn van verschillende gedachten, herinneringen die je wil bewaren, koesteren en beschermen. Elk bastion is houder van een bepaalde gedachte, visie, of een herinnering enz.

Adolf is opgeleid als grafisch vormgever en dat zie je wel typisch terug in zijn werk.

www.adolfdijkstra.nl